Anatomia RobotaRobotyka

Project Manager

Akt 1 Scena 1:

Siwiejący profesor stoi w swym siwiejącym garniturze w nadmiernie ogrzewanej klasie z wysokimi oknami i ceramicznymi płytkami na ścianie. Pokryte azbestem rury parowe brzękają i uderzają, gdy patrzy zza swojego absurdalnie wysokiego podium na klasę chętnych młodych budowniczych robotów siedzących na twardych, skrzypiących drewnianych krzesłach. Zapada długa cisza, dopóki nie opuści okularów, nie pochyli się i powoli wypowiada następujące słowa w swoim najlepszym stentorskim angielskim. "Więc chcecie zbudować robota, prawda? Cóż, przypomina mi się cudowna scena z filmu Młody Frankenstein Mel Brooks. Syn słynnego doktora Frankensteina jest adresowany w rozmowie przez swoje własne nazwisko wymawiane "Frankenstein". Następuje krępująca, powolna, ciężka przerwa w rozmowie. Młody lekarz pochyla się do przodu i powoli koryguje swojego przyjaciela: "To wymawia się" frahnk ensteen ". Czym właściwie jest fascynacja robotami? Jeśli nie pamiętasz nic więcej w tej książce, pamiętaj to zdanie frahnkensteen. Jak żaden inny, ta dziedzina techniki rodzi pasję. Ważne jest, aby pozwolić, by ta fraza nie zatonęła w ciągu kilku dni przed podniesieniem śrubokręta. Ponieważ z pasji rodzą się siły, których nie możemy zrozumieć. Miłość, radość, kreatywność, złamane serce, smutek i ruina czają się, aby nas złapać, gdy idziemy do przodu w tym przedsięwzięciu. A pasja sprawia, że wszystko jest możliwe! Osobiście uważam, że zrozumienie, dlaczego robię te rzeczy, jest równie ważne, jak ich wykonanie. Jestem wystarczająco dorosły, aby zdać sobie sprawę, że nigdy nie zrozumiem w pełni moich motywów, i nie powinienem. Gdybym naprawdę dowiedział się, dlaczego lubię tę dziedzinę, fantazja prawdopodobnie by zniknęła i musiałbym przejść do czegoś innego. Coś jest cudownie złego w próbie konstruowania robotów, aby wykonywać nasze marzenia, nawet gdy nie znamy naszych własnych życzeń i pragnień. Pomyśl o tym. Czy widziałeś kiedyś film Zakazana planeta? To świetny, stary film science fiction częściowo oparty na sztuce Szekspira Burza. Nie zdradzę fabuły filmu, ale wystarczy powiedzieć, że bystry człowiek przejmuje kontrolę nad robotem zbudowanym przez zaawansowaną cywilizację. To, co się dzieje, gdy robot wykonuje "wolę" nowego mistrza, jest chaosem. Chodzi mi o to. Pozwól, że przekonam cię, abyś przestał i najpierw pomyślał. Poświęć czas na analizę swoich motywów i pragnień. Poświęć czas na planowanie. To nie jest tylko ćwiczenie duchowe lub psychologiczne, ale ma praktyczne zastosowanie i namacalne nagrody obejmujące spektrum od rozwoju osobistego do sukcesu projektu. Przechodząc o krok dalej, pozwól, że nauczę cię najpierw "nietechnicznej" sztuki zarządzania projektami. Jest to mało znany fakt, ale praktyka zarządzania projektami znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo, że Twój robot ucieknie i wysadzi planetę w powietrze lub że członkowie twojej rodziny będą musieli zmienić nazwiska, aby publicznie pokazać swoje twarze.

Zarządzanie projektem

Klasycznie projekt to próba realizacji określonego celu. Jeden słownik angielski definiuje go jako "planowane przedsięwzięcie". Dla przypomnienia, słownik Ape-English na stronie nie zawiera wpisów słowa projekt, plan lub zarządzanie. Jeśli więc chcemy utrzymać przewagę naszego gatunku nad małpami, podnieśmy nasze praktyki zarządzania projektami. Dlaczego projekt wymaga zarządzania? Słownik Webstera mówi, że projekt wymaga planowania. W końcu Webster z powodzeniem ukończył słownik. Z drugiej strony wiemy o niewielu ludziach, którzy posłuchali rad Webstera w życiu. Spójrzmy więc głębiej niż definicja Webstera. Zasadniczo projekt składa się z trzech elementów: terminu, wymaganego rezultatu i budżetu. Być może projekt nie ma terminu, a może nie wiemy jeszcze, jaki będzie jego wynik, ale projekt prawdopodobnie ma budżet; każdy projekt zawsze ma pewien limit finansowy, powyżej którego zostanie anulowany. Chciałbym uzasadnić posiadanie wszystkich trzech elementów w projekcie. Poniższa dyskusja oparta jest na procesach zarządzania projektami stosowanych w dużej firmie. Hobbysta robotów, powinien nadal wykonywać podstawowe zadania kierownika projektu (PM). Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, projekt ucierpi, jeśli kroki zostaną pominięte. Po drugie, uczenie się sztuki bycia PM jest tego warte i pozwoli na dalszą karierę. Klasycznym powodem zarządzania projektem jest to, że niektóre wymagania nie zostaną spełnione w inny sposób. Prawda jest taka, że nawet najbardziej profesjonalni PM mają trudności z realizacją wszystkich swoich celów jednocześnie. W połowie czasu projekt się spóźni, przekroczy budżet lub nie zapewni wymaganych rezultatów. Gdyby te cele były łatwe do osiągnięcia, PM nie byliby w ogóle potrzebni. W konsekwencji, jeśli żaden projekt nie miałby PM, wyniki byłyby znacznie gorsze. Wiele projektów nie ma formalnych PM. Często inżynier w projekcie traktuje niektóre obowiązki PM jako zadanie poboczne. Czasami obowiązki PM są rozdzielane między kilka osób, często ze słabymi wynikami. Jedna osoba powinna być Menadżerem Projektu i powinna być całkowicie odpowiedzialna za projekt. Ta osoba powinna mieć wszystkie uprawnienia i obowiązki premiera. Jeśli pracujesz w wolnych chwilach na stanowisku kierowniczym, to w porządku, o ile możesz wykonywać zadania w czasie, który musisz poświęcić na pracę. Przede wszystkim PM w projekcie robota jest odpowiedzialny za wykonanie robota w ramach wszystkich ograniczeń i wymagań nałożonych na wstępie. Z pewnością projekt może być wykonany i zarządzany w prawie każdy sposób. Aby uporządkować sytuację i dać wszystkim uczestnikom jasny obraz tego, czego się spodziewają, warto zastosować ustalone metody i reguły. Poniższa dyskusja przedstawia podstawy procesów zarządzania projektami, ale pomija niektóre szczegóły i uzasadnienia, aby był bardziej czytelny. Projekty występują we wszystkich kształtach i rozmiarach i są wykonywane we wszystkich kształtach i formach. Ten dokument zapewnia standardowy sposób zarządzania projektami, który jest znany wszystkim odpowiedzialnym stronom. Zapewnia narzędzia do zarządzania, których mogą używać PM do zmiany przebiegu projektu i wprowadzania poprawek. Ułatwia to wyszukiwanie informacji, zmniejsza liczbę negocjacji, zapewnia niezawodne kanały komunikacji i zapewnia poziom komfortu wszystkim zaangażowanym.

Schemat procesu projektu

Rysunek poniższy to graficzne przedstawienie różnych procesów i procedur, które będą miały miejsce podczas całego cyklu rozwoju robota. Cały proces jest elastyczny, a odchylenia są dopuszczalne, zależnie od sytuacji. Ogólnie jednak odchylenia od ustalonego procesu wiążą się z poświęceniemJak to działa, gdy jest właściwie wdrażane. W żadnej konkretnej kolejności są to niektóre wyniki i ustalenia, które powinny wynikać z właściwego zastosowania tego procesu.

Podręcznik użytkownika "Szefa"

Poniższe porady dotyczą zarządzania pracami rozwojowymi nad robotem. Jeśli jesteś samotnym hobbystą lub operatorem robota, jesteś również zarządem i powinieneś przestrzegać tych ogólnych zasad. Dotyczy to również pracowników firmy zaangażowanej w taki projekt.

PROJEKTY SĄ KRÓTKIE

Projekty powinny trwać krócej niż sześć miesięcy. W idealnym przypadku większość projektów powinna trwać maksymalnie od trzech do czterech miesięcy. Oznacza to, że wszelkie bardzo długoterminowe projekty robotów powinny zostać podzielone na szereg mniejszych projektów. Podziel projekt na bloki funkcjonalne, takie jak zasilanie, podwozie, systemy sterowania i tak dalej. To automatycznie powoduje pełny przegląd wszystkich aspektów długiego projektu w okresowych odstępach czasu. Domyślnie obejmuje to wybór PM, wszystkich planów projektu, wszystkich zasobów projektu i tak dalej. Poniżej znajduje się lista korzyści, które pojawią się, jeśli normą są krótkie projekty.

•  Premierzy nie opóźniają pracy nad projektem, gdy opracowują długi plan. Mogą sobie pozwolić na popełnianie błędów w krótszym okresie czasu. Błędy te zostaną poprawione w następnej części projektu.

•  Cele długoterminowe można osiągnąć, stosując szereg celów krótkoterminowych i wprowadzając poprawki po drodze.

PM PROWADZI PROJEKTY

PM jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty projektu po rozpoczęciu. "Zarządzanie" może odrodzić projekt i wyznaczyć główne cele, ale to PM kieruje się tymi informacjami, składa propozycję projektu, sporządza plan projektu (w tym harmonogram, budżet, zasoby itd.), Wyszukuje zasoby, wykonuje plan, buduje robota i regularnie raportuje.

POWOŁANIE PMS

PM musi być dobrze dopasowany do projektu. Nie zapominaj o tym, że być może nie jesteś dobrym wyborem na stanowisko premiera! Niektórzy inżynierowie są dobrymi PM, inni nie. Zestawy umiejętności wymagane dla obu dyscyplin są bardzo różne.

ZACHOWAJ STABILNOŚĆ PROJEKTU

•  Nie zmieniaj zadań. Utrzymuj specyfikację (zwaną dalej specyfikacją) po rozpoczęciu projektu. PM powinien dać wszystkim stronom szansę na zmianę specyfikacji do momentu jej przeglądu i rozpoczęcia rozwoju. Jeśli specyfikacja musi się zmienić, przepisz plan projektu, aby uwzględnić zmiany. Zmiana specyfikacji to drugi najszybszy sposób na ograniczenie harmonogramu i budżetu projektu.

•  Nie zadzieraj z zasobami. Tak, jest to najszybszy sposób na ograniczenie harmonogramu i budżetu projektu. Nie przesuwaj zasobów, gdy zostaną one przydzielone do projektu. Nie pożyczaj ludzi, nie pożyczaj sprzętu ani miejsca.

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Kiedy wszystko idzie dobrze, około jednej trzeciej wszystkich projektów będzie nadal napotykać problemy z harmonogramem lub budżetem. Często projekty te można wcześnie zidentyfikować i •  Zaplanuj przegląd projektu.

•  W razie potrzeby poproś PM o zmiany w planie projektu, zasobach projektu i zadaniu projektowym.

•  Zmień PM. Jest to często drastyczne rozwiązanie, ale nie należy go unikać. Utraty projektu nie należy też uważać za znaczący czarny znak. Pojawi się wiele nowych okazji, by premier udowodnił swoją zapał.

•  Dodaj więcej zarządzania. Czasami premier potrzebuje sub-PM. Jest to często przydatne w dużych projektach, a nawet można je skonfigurować przed rozpoczęciem projektu.

Podręcznik użytkownika dla PM

Na końcu tej sekcji znajduje się lista kontrolna, która może służyć jako przewodnik w całym projekcie robota. Poniższe akapity wyjaśniają tę listę kontrolną.

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU

Zarząd obecnie identyfikuje potrzebę robota i określa ogólne wymagania. Informacje te zwykle docierają do PM ustnie. PM zarządza projektem. To zadanie jest na czas trwania projektu i dlatego jest tymczasowe. W praktyce dobry PM jest bardzo cenny, więc sukces w projekcie generalnie wiąże się z kolejnymi spotkaniami i kolejnymi projektami. Jednak zdarzają się awarie, ponieważ umiejętności wymagane do dobrego PM nie są tymi samymi umiejętnościami, które posiadają nawet najlepsi inżynierowie. Bycie dobrym PM wymaga treningu, umiejętności i talentu, a nawet najlepsi PM od czasu do czasu się potykają. Najważniejsze, żebyś to zapamiętał. Jeśli jesteś PM i czujesz, że masz kłopoty, zgłoś to swojemu przełożonemu. Jest to najlepszy sposób działania z wielu powodów i kierownictwo powinno go zachęcać. To powiedziawszy, załóżmy, że jesteś nowo mianowanym PM nowego projektu. Zdaj sobie sprawę, że masz teraz dużą odpowiedzialność za zarządzanie pionowe. Obejmuje sprzedaż, marketing, biznes, zarządzanie, inżynierię, produkcję i serwis. Uruchom projekt tak, jakby był to biznes sam w sobie. "Biznes" to najlepsze narzędzie, które pomoże Ci odnieść sukces w projekcie. Skorzystaj ze wsparcia dostępnego dla twojej misji: zasobów, przestrzeni, wyposażenia, wskazówek, personelu i wszystkich innych zasobów potrzebnych do odniesienia sukcesu. Ale musisz powiedzieć zarządowi (z jak największym wyprzedzeniem), co jest potrzebne i co należy zrobić. Podaj całą inicjatywę. Kolejna rada: staraj się robić rzeczy w kolejności przedstawionej na poniższej liście kontrolnej. Możesz rozpocząć części projektu równolegle (np. Rozpoczęcie opracowywania przed opracowaniem planu lub specyfikacji), ale ryzyko (i potencjalne marnotrawstwo) szybko rośnie. Domagaj się robienia rzeczy w porządku.

EWIDENCJONOWANIE

Na razie skorzystaj z listy kontrolnej, aby zapisać lokalizację wszystkich plików (dokumentów) wymienionych na liście kontrolnej. Zachowaj opatrzony etykietą, trzypierścieniowy zeszyt projektowy zawierający dokumenty i umieść listę kontrolną na pierwszym liście.

PROPOZYCJA PROJEKTU

Kiedy zarządzający przynoszą projekt robota, zwykle jest on przekazywany w formie ustnej. Twoim pierwszym zadaniem będzie napisanie propozycji projektu, zaplanowanie spotkania przeglądowego, rozesłanie wniosku do recenzentów z jednodniowym wyprzedzeniem i przewodnictwo spotkaniu przeglądowemu. Celem wniosku jest skrystalizowanie myślenia i oszacowanie związanych z tym kosztów i złożoności. Wywiad z menedżerami, którzy zlecili robotowi, starszym inżynierom, marketingiem i wszystkim innym istotnym współpracownikom, aby uzyskać ich opinie na temat wszystkich aspektów składania wniosku. Napisz propozycję, aby ktoś niezaznajomiony z projektem mógł go zrozumieć. Opisz, czym jest projekt robota, jak można go zrealizować i jakie zasoby są wymagane. Wywiady i napisanie wniosku nie powinno trwać dłużej niż osiem godzin faktycznej pracy (być może tydzień czasu, który upłynął). Propozycja ma zazwyczaj od trzech do sześciu stron. Propozycja projektu powinna zawierać następujące sekcje:

•  Strona tytułowa. To byłoby coś w rodzaju "Propozycji projektu XYZ".

•  Opis projektu Opisz ogółowi odbiorców, jaki typ projektu robota jest potrzebny i dlaczego jest wykonywany. W kilku akapitach postaraj się opisać cały projekt. Prosta grafika bardzo pomaga. Ta sekcja jest często długa na jedną lub dwie strony i doceniony zostanie prosty szkic koncepcyjny robota.

•  Założenia. Wymień wszystkie przyjęte założenia, które należy spełnić, aby projekt mógł być realizowany zgodnie z oczekiwaniami. Może to obejmować istnienie gotowego oprogramowania, terminowe dostawy od stron trzecich, technologię umożliwiającą itd. Jeśli niektóre z tych założeń są niepoprawne, osoby sprawdzające propozycję mogą ocenić szansę na powodzenie. Często na tej liście znajduje się pół tuzina pozycji.

•  Zestawienie prac. Wymień wszystkie prace, które zostaną wykonane podczas projektu, z naciskiem na największe bloki pracy. Celem jest zapoznanie recenzentów z charakterem i zakresem wymaganego wysiłku. Wspomnij o wszystkich wysiłkach, od początkowej inżynierii systemu, przez całą pracę wymaganą do ukończenia robota i udokumentowania projektu. Często na tę listę składają się dwa tuziny elementów.

•  Elementy dostarczane do projektu. W przypadku większości projektów inżynierskich będzie to lista dokumentów niezbędnych do zbudowania robota. Z góry sporządzenie tej listy to świetny sposób na oszacowanie zakresu projektu i sporządzenie listy kontrolnej produktów, do których możesz dążyć. Dla każdego produktu należy oszacować czas dostawy, kiedy zostanie on ukończony (np. "Tydzień 7"). Często będzie to lista od 5 do 10 produktów.

•  Zasoby kadrowe. Będzie to arkusz kalkulacyjny osób, które będą potrzebne i całkowitej ilości pracy wymaganej od każdej osoby. Premier powinien uzupełnić te liczby, aby uwzględnić możliwość wystąpienia zakłóceń. Arkusz kalkulacyjny powinien wyglądać następująco

POTRZEBNE TYGODNIE PERSONELU

Inżynierowie sprzętu : 16
Inżynierowie oprogramowania : 4
Inżynierowie testowi : 3
Razem : 23

•  Wydatki Arkusz kalkulacyjny powinien przewidywać wszelkie nowe zakupy, wynajem, koszty zewnętrzne i tak dalej. Służy do budżetowania i alokacji przepływów pieniężnych w trakcie projektu. Powinno to wyglądać jak w poniższym przykładzie

POZYCJA WYDATKÓW : UWAGI : KOSZT

Wynajmij oscyloskop : Trzy miesiące @ 1000 $ 3000 $
Pakiet CAD SW Kup : 4 000,00 $
Konsultant zewnętrzny 2 MM (miesiąc miesięczny) : 20 000 $ 40 000 $
Razem : 47 000,00 $

•  Harmonogram Wykonaj tabelę szacunkową dat głównych wydarzeń w projekcie, w tym rezultatów, przeglądów głównych dokumentów i etapów inżynieryjnych. To tylko szybki szacunek oparty na zasobach i zadaniu. Kolejna szansa na oszacowanie harmonogramu nastąpi po przedłożeniu planu projektu.

•  Plan testów akceptacyjnych W jaki sposób przetestujemy robota, aby upewnić się, że skończymy?

PLAN PROJEKTU

Po złożeniu i zatwierdzeniu propozycji projektu premier powinien sporządzić plan projektu, zaplanować spotkanie przeglądowe, rozesłać plan z jednodniowym wyprzedzeniem do recenzentów i przewodniczyć spotkaniu przeglądowemu. Czasami plan projektu można złożyć i przejrzeć równolegle z propozycją projektu. Plan powinien być napisany, aby mógł zostać zrozumiany i wykorzystany przez osobę nie znającą projektu. Harmonogram planu można sporządzić przy użyciu standardowego pakietu oprogramowania (takiego jak Microsoft Project) w formacie wykresu słupkowego Gantta (około 10 do 20 słupków). Jest wystarczająco duży, aby wystarczyć na tak wczesny etap projektu. Plan powinien pokazywać kamienie milowe (z możliwymi do wykazania wynikami) w okresowych odstępach czasu. Plan powinien również zawierać stronę tytułową, wprowadzenie i kilka wierszy wyjaśniających każde zadanie pokazane na wykresie słupkowym. Plan powinien również zawierać stronę lub dwie wyjaśniające podejście do różnych zagadnień, takich jak:

•  Zmniejszanie ryzyka, takie jak sposób i kiedy ryzyko techniczne i biznesowe zostanie złagodzone
•  Symulacja, np. Jak można używać skrótów, takich jak gotowe oprogramowanie, do poruszania się
•  Równoległe wykonywanie, np. Jak inżynierowie mogą pracować równolegle zamiast szeregowych zadań
•  Podejmuj decyzje kontra kupuj
•  Obsługa dostawców i podwykonawców
•  Plan gry dotyczący korzystania z personelu

Plan nie musi być skomplikowany i powinien zostać sporządzony w ciągu dwóch godzin. Wystarczą dwie lub trzy strony, a częściowa prezentacja ustna jest dopuszczalna. Celem przeglądu jest umożliwienie innym zaproponowania zmian w planie, które byłyby korzystne dla projektu. W miarę postępów projektu rozwój zależy wyłącznie od PM, jak śledzić postępy i zadania, a także stopień śledzenia.

ZNAJDŹ ZASOBY PROJEKTU

Po zatwierdzeniu propozycji projektu i planów projektu, współpracuj z kierownikiem, aby zaplanować i uzyskać potrzebne zasoby. Należy odpowiednio rozważyć ewentualne przerwy, które mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu. Zasadniczo można to zrobić w około 10 minut podczas prywatnego spotkania z zarządem. W grę wchodzą czynniki ludzkie. Niektórzy ludzie lubią współpracować; niektórzy nie. PM opracują inżynierów, których lubią i na których mogą polegać. Niektórzy inżynierowie będą chcieli pracować dla PM-ów, których lubią i będą chcieli unikać innych, z którymi nie pracują dobrze. Niektóre osoby będą chciały pracować tylko nad mechaniką, a inne tylko nad silnikami lub układami sterowania robota. Pamiętaj też, że różni ludzie pracują inaczej. Niektórzy ludzie mogą zacząć rzeczy, ale nigdy się nie skończą. Niektórzy nigdy sami niczego nie rozpoczną, ale skończą i ukończą projekt. Będziesz potrzebował obu umiejętności w swoim zespole.

Pisanie specyfikacji funkcjonalnej

Jako wstępny wysiłku w rozwoju projektu, PM powinien mieć specyfikację funkcjonalną napisaną aby zaplanować spotkania przeglądowego. Plan powinien dzień wcześniej dotrzeć do recenzentów, i przewodniczyć obradom. Specyfikacja funkcjonalna została zaprojektowana w celu pełnego wyjaśnienia wymagań funkcjonalnych robota z wysokiego poziomu. Specyfikacja może trwać kilka dni lub dłużej być pisana i mieć od 5 do 30 stron. Inżynier systemowy (SE), który może być wyznaczony przez PM, zazwyczaj pisze specyfikację. SE może być dowolnym (w tym PM), o ile pełni on funkcję SE. Główną sztuczką dla SE jest pisanie wymagań, które najlepiej równoważą potrzeby realiów cykli rozwojowych, harmonogramu i budżetu. Często nie jest możliwe odzyskanie jeśli popełniono błąd w tej części projektu. Najpierw popraw specyfikację i popraw ją, jeśli to konieczne, po drodze. Specyfikacja powinna zawierać kontur odpowiedni do specyfikacji sprzętowej robota. Jeśli robot ma oprogramowania w ramach projektu, spec powinien także zawierać odpowiednią obrysu specyfikacji oprogramowania. W obu przypadkach dokument specyfikacji powinien zawierać następujące elementy:

•  Opis Należy opisać system. Aby to zrobić, wystarczy ukraść opis oferty. Opisz ogółowi odbiorców, czym jest projekt i dlaczego jest realizowany. W kilku akapitach spróbuj opisać całego robota. Prosta grafika bardzo pomaga. Ta sekcja ma często stronę lub dwie.
•  Specyfikacja funkcjonalna Specyfikacja powinna opisywać, jak powinien zachowywać się system. Nie powinien opisywać, w jaki sposób system musi zostać zaprojektowany lub zbudowany. Sam projekt zależy od inżynierów. Należy opisać wszystkie aspekty zachowania robota.
•  Bez powtórzeń Nie powtarzaj specyfikacji w wielu częściach dokumentu.
•  Referencje Cytuj wszystkie źródła i specyfikacje będące częścią projektu przez referencje. Nie jest konieczne powtarzanie żadnej części specyfikacji, która jest zapisana razem ze specyfikacją. Użyj trzech lub więcej słów, aby opisać cytowaną sekcję, a następnie podaj numer sekcji dla cytowanej specyfikacji.
•  Sugestie techniczne Specyfikacja może sugerować konkretne rozwiązania inżynieryjne w sytuacjach, w których technologia jest trudna lub rozwiązanie jest już znane.
•  Wspólność Wspólne projekty grupuj razem. Na przykład, jeśli istnieje kilka różnych interfejsów użytkownika, rozważ centralną treść kodu interfejsu użytkownika i kilka różnych interfejsów.
•  Najpierw rozwiąż najtrudniejsze problemy. Te łatwiejsze znajdą się na swoim miejscu.
•  Zidentyfikuj techniczne punkty ryzyka i opracuj je. Jest to bardzo ważne, ponieważ pozycje ryzyka mają na ogół największą szansę na wykolejenie projektu. Kilka słów porady: Pozbądź się elementów ryzyka na początku projektu. W każdym projekcie robota kilka ryzykownych elementów może całkowicie rozwalić twój projekt. Mogą obejmować dostawę podstawowego komponentu, mogą obejmować niesprawdzoną technologię lub mogą powodować problemy personalne. W każdym przypadku przygotuj plan, aby zająć się ryzykownymi aspektami projektu. Gdy znikną one z drogi, możesz przejść z dużo większą pewnością i przewidywalnością.

PISANIE DOKUMENTÓW WYSOKIEGO POZIOMU (HLD)

Inżynierowie odpowiedzialni są za napisanie dokumentacji robota wysokiego poziomu (HLD). Można go jednak pominąć według uznania PM. HLD ma zwykle od 10 do 20 stron. PM może zaplanować przegląd HLD, przekazać HLD recenzentom dzień wcześniej i przewodniczyć spotkaniu przeglądowemu HLD. HLD to plan techniczny pokazujący, w jaki sposób wymagania specyfikacji zostaną wdrożone w rzeczywistym projekcie. Powinien służyć jako plan udanego wdrożenia ostatecznego projektu, a HLD powinien jasno określać, w jaki sposób projekt zostanie zrealizowany. HLD może zawierać następujące elementy dla wbudowanego systemu elektronicznego:

Uwagi dotyczące sprzętu:

•  Schematy blokowe tablic, głównych układów scalonych i autobusów
•  Dokumentacja (pliki PDF) głównych chipsetów
•  Plany zasilania i chłodzenia
•  Złącza i wszystkie pakiety
•  Wstępny układ i plany wykonania płyty.
•  Kwestie związane ze zgodnością
Uwagi dotyczące oprogramowania:

•  Schemat blokowy głównych modułów oprogramowania
•  Szacunki wydajności
•  Główne algorytmy
•  Interfejsy do oprogramowania innych firm
•  Problemy ze stosem
•  Problemy z siecią
•  Problemy z systemem operacyjnym
•  Problemy z licencją
Ogólne problemy:

•  Specyfikacje referencyjne (pliki lub adresy URL)
•  Noty aplikacyjne
•  Mapa pamięci
•  Przerwij mapę

WYKONANIE PLANU

Realizacja planu i faktyczne opracowanie robota zależą od PM i inżynierów, a zadania te zajmują większość czasu w trakcie projektu. Teraz jesteśmy do momentu, w którym mamy mandat do realizacji projektu i sprawdzoną specyfikację. Mamy ludzi na pokładzie i zielone światło, aby kontynuować. I co teraz? Oto kilka słów porady na różne tematy:

•  Specyfikacja .Poproś wszystkie strony o przeczytanie specyfikacji i HLD. Posłuchaj starszych inżynierów (jeśli są), jak postępować. Na tym etapie nie bój się przesunąć o kilka kroków w tył. Jeśli jakikolwiek starszy inżynier ma istotne pytania dotyczące specyfikacji lub jakiejkolwiek części projektu zgodnie z założeniami, należy je dobrze uwzględnić. Najlepsza szansa na wprowadzenie poprawek występuje na wczesnych etapach projektów.
•  Przywództwo. Nawet jeśli jesteś jedyną osobą w projekcie, musisz rozważyć, w jaki sposób poprowadzisz projekt jako PM. Przywództwo jest szczególnie ważne, gdy zaangażowanych jest więcej osób. Napisano wiele książek na ten temat, z którymi możesz się zapoznać, od klasycznych, takich jak klasyczna książka Sun Tzu The Art of War i Machiavelli's Prince, po nowoczesne zabiegi, takie jak Herb Canhen You Can Negotiate Anything i Scott Adams Dilbert: Random Acts of Management.
Niektóre rzeczy się zmieniają, chociaż w trakcie mojej kariery spotkałem wiele różnych stylów przywództwa. Po prostu uświadom sobie, że zaraz spróbuję skompresować stulecia nauki i mądrości w stronę lub dwie przydatne porady. Premier powinien określić dla wszystkich zainteresowanych następujące główne elementy potrzebne do prowadzenia projektu:

•  Wizja
•  Misja
•  Strategia
•  Taktyka

Wizja to marzenie, widok tego, jak potoczy się projekt i jakie będzie życie po zakończeniu projektu. Powinien służyć do tworzenia obrazu w oku umysłu dla każdego członka projektu. Obraz musi motywować ich do wspólnego działania i podążania za tobą. Misja określa konkretne cele, które twoja grupa osiągnie podczas projektu. Większość tych celów będzie bezpośrednio związana ze specyfikacjami i planami projektu. Błędem byłoby jednak ograniczać swój zespół do takich celów, gdy trzeba osiągnąć naukę, osiągnięcia, pracę zespołową i chwałę. Zaplanuj też te. Jak mówi stara maksyma sprzedaży, "sprzedaj skwierczenie, a nie stek". Strategie to metody pozycjonowania i podejścia, dzięki którym grupa może osiągnąć indywidualne cele w misji. Grupa nie musi skutecznie realizować strategii, tylko cele. Ale jeśli grupa będzie trzymać się strategii, cele prawdopodobnie zostaną osiągnięte. PM, z pomocą reszty grupy, może określić takie rzeczy jak

•  Jak ciężko wszyscy będą musieli pracować
•  Jak pracować w tym samym czasie nad zadaniami, które w innym przypadku mogłyby wymagać wykonania jeden po drugim
•  Kiedy wraca podejmowanie określonych zagrożeń
•  Które cele są ważniejsze od innych

Taktyka to mniejsze manewry stosowane do osiągnięcia celów strategii. Różnią się one nieco od strategii tym, że można je łatwiej porzucić na rzecz innej taktyki. Można stosować kilka różnych taktyk, stosując tę samą strategię. Premier i reszta grupy mogą wspólnie ustalać taktyki, takie jak

•  Kto na czym pracuje
•  W jakiej kolejności są wykonywane rzeczy
•  Jakie są plany tworzenia kopii zapasowych, jeśli pewne rzeczy się nie sprawdzą

Podstawowa idea "wizji, misji, strategii, taktyki" sprowadza się do tego: powiedz swoim ludziom, co mogą osiągnąć, "podpal" ich, daj im strategię, aby mogli działać razem i wskaż im dobry kierunek, aby mogą maszerować jako skuteczna siła do osiągnięcia celów. Przemówienie przywódcze powinno zostać wygłoszone na początku projektu dla całego zespołu. Można to powtórzyć z poszczególnymi członkami zespołu, gdy tego potrzebują. Ponadto nie zapominaj, że różne rzeczy motywują różnych ludzi, a osoby mogą potrzebować różnych wytycznych dotyczących przywództwa. I ostatnia rzecz: pozwól grupie nazwać robota. Inżynierowie będą mieli znacznie bardziej osobisty udział w projekcie, jeśli będą go potrzebować. Ponadto nie zapominaj, że różne rzeczy motywują różnych ludzi, a poszczególne osoby mogą potrzebować różnych wskazówek przywódczych. I ostatnia rzecz: pozwól grupie nazwać robota. Inżynierowie będą mieli znacznie bardziej osobisty udział w projekcie, jeśli sami mogą nazwać robota. To prawie obietnica, że da się rodzić pewnego rodzaju istotę.

RAPORT PPP (TYGODNIOWO)

W przypadku projektu szef powinien przedkładać cotygodniowy raport z postępów, problemów i planów (PPP) z kilku powodów. Po pierwsze, jest to dobry zapis twojego projektu. Po drugie, powinieneś mieć przynajmniej doradców, którzy mogą przejrzeć raport i przedstawić sugestie. Co więcej, rozpali pod tobą ogień, ponieważ zawstydzanie jest złożenia pustego raportu, nawet jeśli jesteś jedyną osobą, która go czyta. Powinieneś przestrzegać podstawowej zasady: spowiadaj się wcześnie i spowiadaj się często. O wiele lepiej jest wcześniej rozwiać problemy, niż utrzymywać je w tajemnicy i pozwolić im ropieć. Prawie nigdy nie są lepiej pozostawieni sami sobie. Dobre zarządzanie powinno nagradzać PM, którzy się oddają, ponieważ mają poważne problemy w swoim projekcie. W ten sposób korekty i poprawki mogą być wprowadzane w odpowiednim czasie. Problemy rzadko stają się lepsze w wieku. Tygodniowy raport PPP, który piszesz, powinien mieć format pokazany tutaj:

Raport PPP

Raport z projektu: 8/15/20 - Projekt XYZ
Postęp (najważniejsze rzeczy, które wydarzyły się w ciągu tygodnia)

* ____________________________________
* ____________________________________

Problemy (najważniejsze istniejące problemy)

* _____________________________________
* _____________________________________
Plany (główne plany krótkoterminowe do realizacji wkrótce)

* _____________________________________
* _____________________________________

RECENZJE PROJEKTÓW (HARMONOGRAM)

PM powinien zaplanować regularne przeglądy projektu z udziałem starszych doradców i współpracowników. Niektóre recenzje są wymagane w harmonogramie projektu i liście kontrolnej. Inne przeglądy można zaplanować pod kątem działań naprawczych, wykrywania i tak dalej.

LISTA KONTROLNA PROJEKTU PM

PM powinien wypełnić następującą listę kontrolną podczas projektu. Jest to najlepszy sposób na śledzenie wymagań, które należy spełnić podczas projektu. Menedżer, do którego się zgłosisz, będzie również śledził tę listę kontrolną. To twoje najlepsze narzędzie, aby upewnić się, że twoje potrzeby zostaną zaspokojone, abyś mógł spokojnie wykonać projekt.

Nazwa robota: _________________________________________________________
Menedżer: ________________________________________________
Data rozpoczęcia: ___________
Ukierunkowane dostarczenie: _______________________________________

Daty:

Zatwierdzenie propozycji projektu: ______
Zatwierdzenie planu projektu: ______
Przydzielone zasoby projektu: ______
Specyfikacja sprawdzona: ______
Recenzja HLD: ______
Raporty PPP (wylicz daty): ______ ______ ______ ______ ______ ______
Przegląd projektów (zgodnie z harmonogramem): ______ ______ ______ ______ ______
Zakończenie testu akceptacyjnego: ______
Zakończenie projektu: ______

Wniosek

Podsumowując, nie zapominaj o tym, że projekt budowy robota musi być odpowiednio zarządzany jak każdy inny. Zarządzanie projektami jest sztuką i dziedziną studiów jako taką.