Mail:

Słowniczek Sztucznej Inteligencji

Uważaj na lukę

O co toczy się gra

Głębokie uczenie i nie tylko

Skoro komputery są tak inteligentne, dlaczego nie potrafią czytać?

Gdzie jest Rosie?

Wglądy z ludzkiego umysłu

Zdrowy rozsądek i droga do głębokiego zrozumienia

Zaufanie

Epilog
Sztuczna Inteligencja : Gry


•  Wprowadzenie

•  Gry AI

•  Ruch

•  Znalezienie drogi

•  Podejmowanie decyzji

•  Taktyczna i strategiczna AI

•  Uczenie się

•  Proceduralne generowanie treści

•  Gry planszowe

•  Zarządzanie wykonaniem

•  Interfejs ze światem

•  Narzędzia i tworzenie treści

•  Programowanie gry AI

•  Projektowanie gry AI

•  Gatunki gier opartych na sztucznej inteligencjiA.I. dla Nie-Techników•  Część 1 - Podstawy sztucznej inteligencji
•  Część 2 - Dane
•  Część 3 - Uczenie maszynowe
•  Część 4 - Głębokie uczenie
•  Część 5 - Robotic Process Automation
•  Część 6 - Przetwarzanie języka naturalnego (NLP)
•  Część 7 - Roboty fizyczne
•  Część 8 - Wdrażanie sztucznej inteligencji
•  Część 9 - Przyszłość sztucznej inteligencji

Sztuczna Inteligencja i Robotyka

• Co to są inteligentne roboty?

• Krótka historia robotyki

• Automatyzacja i autonomia

• Autonomia organizacji oprogramowania

• Telesystemy

• Zachowania

• Postrzeganie i zachowania

• Koordynacja behawioralna

• Lokomocja

• Czujniki i wykrywanie

• Wykrywanie zasięgu

• Warstwa deliberatywna

• Nawigacja

• Planowanie ścieżek metrycznych i planowanie ruchu

• Lokalizacja, mapowanie i eksploracja

• Uczenie się

• Funkcjonalność interaktywna

• Interakcja Człowiek-Robot

• Projektowanie i ocena systemów autonomicznych

• Etyka
Sztuczna inteligencja: podstawy i zastosowania

Część 1: Sztuczna inteligencja i nanotechnologia: superkonwergencja

Część 2: Sztuczna inteligencja w handlu elektronicznym: analiza procesów biznesowych

Część 3: ABC ery cyfrowej ze szczególnym odniesieniem do sektora bankowego

Część 4: Sztuczna inteligencja w predykcyjnej analizie ubezpieczeń i bankowości

Część 5: Sztuczna inteligencja w robotyce i automatyzacji.

Część 6: Sztuczna inteligencja: nowe podejście w opiece zdrowotnej

Część 7: Sztuczna inteligencja i spersonalizowane leki: Wspólna narracja o postępach w opiece medycznej

Część 8: Nanotechnologia i sztuczna inteligencja w medycynie precyzyjnej w onkologii

Część 9: Zastosowania sztucznej inteligencji w recepturach farmaceutycznych i leków

Część 10: Rola sztucznej inteligencji w diagnozowaniu gruźlicy

Część 11: Zastosowania sztucznej inteligencji w wykrywaniu i leczeniu COVID-19

Część 12: Sztuczna inteligencja oparta na Internecie rzeczy przy użyciu platformy Microsoft Azure

Część 13: Równoważenie obciążenia w bezprzewodowej sieci heterogenicznej za pomocą sztucznej inteligencji

Część 14: Zastosowania technik sztucznej inteligencji w systemach elektroenergetycznych

Część 15: Wpływ sztucznej inteligencji w sektorze lotniczym i kosmicznym

Część 16: Sztuczna inteligencja do prognozowania pogody

Część 17: Górnictwo molekularne: zastosowania w naukach farmaceutycznych
A.I. … i wszystko jasne
Wprowadzenie do Języka R
Język R … od słów do czynów !!! + Kody Źródłowe
A.I.: Jaka jest nasza Przyszłość?

[101 Prostych Pytań]
VIDEO  Hipoteza Riemanna

 Pogadać z Maszyną 1

 Pogadać z Maszyną 2

 Pogadać z Maszyną 3

 Pogadać z Maszyną 4

 Wywiad z maszyną !

 Co słyszy Sztuczna Inteligencja?

 Komputer Kwantowy

 Świadomość Maszyn

 Sztuczna Inteligencja - Szansa czy Zagrożenie?

 This is AI 1

 This is AI 2 : How machines learn

 This is AI 3 : Learnig for life

 This is AI 4: A synthetic sixth sense
Bogowie Sztucznej Inteligencji


SŁOWNIK TERMINÓW ROBOTYCZNYCH
Anatomia Robota

 • Systemy Sterowania
 • Sprzęt Komputerowy
 • Niezawodność, Bezpieczeństwo i Zgodność
 • Kroki Projektowe: HLD
 • Energia i systemy zasilania
 • Kontrola Energii
 • DSP
 • Komunikacja
 • Silniki i Siłowniki
 • Mechanika • Artificial Intelligence
  Jak A.I. zmienia nasz świat
  Mity Sztucznej Inteligencji
  Króka Historia A.I.
  Fundamenty


  • Prolog

  • Wprowadzenie do A.I.

  • Definiowanie roli danych

  • Biorąc pod uwagę alogorytmy

  • Pionierski ,specjalistyczny sprzęt

  • Zastosowanie AI w aplikacjach komputerowych

  • Automatyzacja typowych procesów

  • Zastosowanie AI w medycynie

  • A.I. a poprawa interakcji

  • Analiza danych przez A.I.

  • Wykorzystanie machine learning

  • Poprawa A.I. (…)

  • Rozwój robotów

  • Latanie dronami

  • Samochód napędzany A.I.

  • Zroumieć aplikacje bez szans

  • AI w Kosmosie

  • Nowe zawody w erze A.I.

  •  X zawodów dla A.I.(?)

  • Wkład A.I. w społeczeństwo

  • Jak zawiodła A.I.
  "Ocieplamy" Fundamenty


  • Intuicyjna koncepcja sztucznej inteligencji

  • Podstawy wyszukiwania

  • Inteligentne wyszukiwanie

  • Algorytmy Ewolucyjne

  • Zaawansowane podejście ewolucyjne

  • Inteligencja Roju: Mrówki

  • Inteligencja roju: Cząstki

  • Uczenie maszynowe

  • Sztuczne sieci neuronowe

  •  Uczenie się ze wzmocnieniem za pomocą Q-Learning
  XVI Filarów Świątyni ArtInt′a


  • Korzenie i Zakres

  • Reprezentacja i wyszukiwanie

  • Struktury i strategie wyszukiwania

  • Wyszukiwanie Heurystyczne

  • Metody Stochastyczne

  • Budowanie algorytmów sterowania

  • Reprezentacja Wiedzy

  • Silna metoda rozwiązywanie problemów

  • Rozumowanie w niepewnych sytuacjach

  •  Uczenie maszynowe : oparte na symbolach

  • Uczenie maszynowe : koneksjonizm

  • Uczenie maszynowe : genetyczne i awaryjne

  • Uczenie maszynowe : probabilistyczne

  • Automatyczne wnioskowanie

  • Rozumienie języka naturalnego

  • Sztuczna Inteligencja jako pytanie empiryczne
  Sztuczna Inteligencja i Big Data

  Sekcja 1 : Big Data i systemy sztucznej inteligencji

  Sekcja 2 : Ontologia dla dużych zbiorów danych

  Sekcja 3: Uczenie się z dużych zbiorów danych

  Sekcja 4:Sieci neuronowe dla dużych zbiorów danych

  Sekcja 5: Deep Big Data Analytics

  Sekcja 6: Przetwarzanie języka naturalnego

  Sekcja 7: Systemy rozmyte

  Sekcja 8: Programowanie genetyczne

  Sekcja 9: Analiza roju

  Sekcja 10: Uczenie się przez wzmocnienie

  Sekcja 11: Cyberbezpieczeństwo

  Sekcja 12: Obliczenia poznawcze
  Wczoraj , Dziś … Jutro


  Odwiedzin: 23722
  Dzisiaj: 7
  On-line: 1
  Strona istnieje: 1247 dni
  Ładowanie: 0.65 sek


  [ 6604 ]  Sztuczna Inteligencja z Językiem NetLogo  LINK  I. O co tyle zamieszania?

  II. Przezroczystość

  III. Stronniczość

  IV. Odpowiedzialność i odpowiedzialność prawna

  V. Kontrola

  VI. Prywatność

  VII. Autonomia

  VIII. Algorytmy w rządzie

  IX. Zatrudnienie

  Każdy widział konfrontujące się wiadomości o robotach zastępujących ludzką siłę roboczą i pogrążających miliony ludzi w bezrobociu i ubóstwie. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do tych ostrzeżeń, że prawdopodobnie nie zastanawiamy się wystarczająco długo nad ich logiką i traktujemy "koniec pracy" jako coś w rodzaju faktu dokonanego. To prawda, że po raz pierwszy w historii nadejście zaawansowanego uczenia maszynowego i robotyki mobilnej wkroczy do pracy zawodowej i kierowniczej, a nie tylko (jak do tej pory) do nisko wykwalifikowanych "fizycznych" prac. Ale fakt pozostaje faktem: nie ma dowodów potwierdzających prognozy bezrobocia hurtowego w krótkim lub średnim okresie spowodowanego sztuczną inteligencją. Pisarz science fiction William Gibson lubił mówić: "Przyszłość już tu jest - po prostu nie jest zbyt równomiernie rozłożona". I rzeczywiście, za wszystkimi tragicznymi scenariuszami masowych wysiedleń robotników kryją się przewidywania dotyczące nierównego podziału zysków z rewolucji AI. Pisarze techniczni dokonujący ponurych prognoz mogą łatwo znaleźć wsparcie w ponurych statystykach gospodarczych z ostatnich dziesięcioleci. Od lat 70. w wielu krajach płace zwykłych pracowników stoją w miejscu lub spadają. Płace pracowników produkcyjnych i nienadzorujących w Stanach Zjednoczonych osiągnęły swój zenit w 1973 roku. W ujęciu realnym tacy pracownicy zarabiają teraz 87 procent tego, co zarabiali wtedy. Jednocześnie produktywność nadal rosła. W Stanach Zjednoczonych, podobnie jak w wielu innych krajach, zależność między produktywnością a zarobkami pracowników uległa spektakularnemu zerwaniu w połowie lat siedemdziesiątych i nie wykazuje oznak ożywienia. W miarę jak część dochodu narodowego, która trafia do pracowników najemnych, nadal maleje, pozornie nieubłagany wzrost nierówności wywołał wezwania do wprowadzenia nowych mechanizmów redystrybucji bogactwa z dala od superbogaczy. Ale obawy związane z automatyzacją są tak stare jak automatyzacja i nie ma zgody co do tego, ile ostatnich złych wiadomości ekonomicznych można przypisać sztucznej inteligencji i robotyce. Z jednej strony automatyzacja często przynosiła znaczne korzyści, w tym wzrost produktywności, demokratyzację towarów i usług, które wcześniej były dostępne tylko dla bogatych, oraz zwiększoną autonomię i mobilność społeczną, które były możliwe dzięki urządzeniom oszczędzającym pracę. Autorzy tacy jak Erik Brynjolfsson i Andrew McAfee przekonują, że sztuczna inteligencja wywoła nową rewolucję przemysłową, obiecując ogromne korzyści tym, którym uda się wykorzystać boom na nowe technologie5. Z drugiej strony warto pamiętać, że większość ludzi w pierwszej rewolucja przemysłowa nie trwała wystarczająco długo, aby czerpać z niej korzyści. Pierwsza rewolucja przemysłowa trwała w XVIII i przez większą część XIX wieku, ale przez większość tego czasu przynosiła niewielkie korzyści zwykłym robotnikom, którzy cierpieli z powodu wysiedleń i nędznych warunków życia. Średni wzrost Anglików zmniejszał się o 1,6 centymetra na dekadę w ciągu XVIII wieku6. Mimo wszystkich ekscytujących postępów technologicznych realne płace po prostu nie nadążały za cenami żywności. Pomimo rosnącej produkcji na pracownika, siła nabywcza ich płac pozostawała w stagnacji. Rzeczywiście, dopiero w połowie XIX wieku płace realne zaczęły w końcu nadążać za produktywnością.
  "Czy wiesz, jak było?": Historia AI

  Historia nie jest klubem, z którego można wyjść do woli. - John Major

  Ile i jaki rodzaj sztucznej inteligencji może znieść człowiek?

  Nauka, którą uprawia się dzisiaj, jest magicznym lustrem, w które musimy zajrzeć, jeśli chcemy ujrzeć przebłysk tego, co ma nadejść.       (Y. Gasset)

  Jak działa sztuczna inteligencja?: Techniki sztucznej inteligencji

  Technologia może nie oszczędza nam czasu, ale inaczej go rozdziela. - Helmar Nahr


  Jak realizowana jest sztuczna inteligencja?: AI określa nasze życie

  Często przyszłość jest tutaj, zanim będziemy na nią gotowi. - John Steinbeck

  Nadal kupujesz, czy już "wpływasz"?: Handel 4.0

  Dla człowieka do działania, jego własne ja jest kiepskim punktem wyjścia. - Francis Bacon

  Gdzie się udać z "ugorem społecznym"?: Przemysł 4.0

  Jedna maszyna może wykonać pracę pięćdziesięciu zwykłych ludzi. Żadna maszyna nie jest w stanie wykonać pracy jednego wyjątkowego człowieka - Elbert Hubbard.

  Jak zmienia się nasza wspólnota?: Społeczne implikacje sztucznej inteligencji

  Prognostyk to człowiek, który ma ponure przeczucia w jasnych chwilach. - Tennessee Williams

  Paradise Times czy End of the World?: Przyszłość z AI

  Futurologia to sztuka drapania, zanim zacznie swędzieć. - Robert Jung
  Od naturalnej głupoty do sztucznej inteligencji
  Wprowadzenie

  AI dla sprzedaży i marketingu

  AI dla mediów

  AI dla języka naturalnego

  AI do kuracji treści i budowania społeczności

  Gotowy - wyszukiwanie możliwości AI

  Zbiór - przygotowanie danych, technologii i ludzi

  Go - strategia wdrażania AI

  Co nasz czeka?